Sepet 0

Mesafeli Satış Sözleşmesi

ÖN BİLGİLENDİRME VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1.Satıcı

Unvan : Dsm Turizm ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.

Adres : Sahrayıcedid Mah., Atatürk Cad., Kaptan Metin İşmerkezi No:51 Kat:5 Kadiköy – İSTANBUL

Telefon : +90 216 469 48 58
Faks : +90 216 469 48 57
E-posta : hello@dsmdukkan.com

1.2. Alıcı

Ürün alma amacıyla Satıcı’ya ait icfdukkan.com isimli internet sitesine (kısaca “internet sitesi“ olarak anılacaktır) bilgilerini girerek sipariş veren kişi

Bu Sözleşme’de Satıcı ve Alıcı tek tek “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

MADDE 2 – KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, Sözleşme’de bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine Sözleşme’de satış fiyatı belirtilen ürünün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu ürünün/ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün/ürünler ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü/ürünleri sipariş verdiğini bu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

MADDE 3 – SÖZLEŞME’YE KONU ÜRÜNÜN/ÜRÜNLERİN ÖZELLİKLERİ

Ürünün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dahil satış bedeli, internet sitesindeki ürün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1.Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesinde Sözleşme konusu ürünün/ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirme’yi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

4.2.Alıcı, satın alınan ürüne ilişkin; satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgilerin yer aldığı sipariş formuna onay verdiğini kabul ve beyan eder.

4.3.Alıcı, birden fazla ürünün paketlenerek veya bağlanarak tek bir ürün gibi satışa sunulması durumunda ürün grubunda hiçbir değişiklik yapma hakkına sahip olmayıp, söz konusu ürün grubunu tek bir ürünmüş gibi satın almaktadır.

4.4.Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti, Alıcı tarafından ödenecektir.

4.5.Alıcı tarafından girilen bilgilerin eksik ve/veya gerçeğe aykırı olması nedeniyle oluşabilecek gecikme ve aksaklığa ilişkin her türlü sorumluluk Alıcı’ya aittir.

4.6.Satıcı, Sözleşme konusu ürünü/ürünleri 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak sipariş formunda belirtilen sürede Alıcı’ya veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim eder. Bu süre, Alıcı’ya daha önce bildirilmek kaydıyla mevzuata uygun olarak uzatılabilir.

4.7.Kargo firmasından kaynaklanan nedenlerle ürünün Alıcı’ya tesliminde yaşanacak gecikme, ürünün Alıcı’ya hiç teslim edilememesi dahil her türlü sorun nedeniyle Alıcı’nın uğrayacağı zararlara ilişkin olarak Satıcı’nın sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.8.Satıcı, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumlu olmakla beraber, Alıcı’nın teslimat adresinde bulunmaması, Alıcı’nın adresini yanlış bildirmesi gibi Alıcı’dan kaynaklı nedenlerle ürünün teslim edilememesinden sorumlu tutulamaz.

4.9.Ürünün teslimatı için bu Ön Bilgilendirme ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin elektronik ortamda teyit edilmesi şarttır. Alıcı tarafından herhangi bir nedenle ürün bedelinin ödenmemesi veya EFT, havale, kredi kartı veya sair ödeme yöntemleri kullanılarak yapılmış ödemenin herhangi bir sebepten iptal edilmesi hallerinde, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Ancak bu durumda ürün Alıcı tarafından teslim alınmış olursa, Alıcı ürünün nakliye giderleri kendisine ait olmak üzere 3 (Üç) gün içinde ürünü Satıcı’ya iade edecektir.

4.10.Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemezse, durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı, siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 (on) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 (yedi) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

4.11.Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli Alıcı’ya iade eder.

4.12.Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

5.1.Alıcı, satın aldığı ürünü 14 (ondört) gün içerisinde ve kullanmamış olmak (ürün ambalajının dahi açılmamış olması) ve fatura aslını ibraz etmek kaydıyla sebep göstermeksizin iade edebilir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 14 (ondört) gün içinde iadesini talep edilmeyen ürünün 14 (ondört) gün geçtikten sonra iade edilmesi mümkün değildir.

5.2.İade talebinin süresi içerisinde yapılması kaydıyla yapılan ödeme, ödemenin yapıldığı kredi kartına, banka hesabına ya da başka bir ödeme aracına kesintisiz olarak iade edilir.

5.3.Bankadan kaynaklı veya öngörülemeyen diğer bir sebep nedeniyle söz konusu sürede iade yapılamaması halinde Satıcı’nın herhangi sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.4.Ürünün iadesi halinde Satıcı, sadece yapılan ödemeyi iade etmekle yükümlü olup; Satıcı’dan ek bir talepte (faiz, tazminat vs.) bulunulamaz.

5.5.İade hakkının kullanılma süresi, ürünün Alıcı’ya teslimi ile başlayacak olup; siparişin teslimine dair belgede yer alan teslim tarihi esas alınacaktır.

5.6.Satıcı, bazı ürünlerin satışını belirli bir süreyle veya stokla kısıtlamış olabilir. Bu nedenlerle, satın alınmış olunan ürünün tesliminin mümkün olmadığı durumlarda, Alıcı söz konusu ürünün yerine geçmek ve ürünün bedeliyle sınırlı olmak kaydıyla başka bir ürünün teslimini ya da ücret iadesini talep edebilir. Bu halde yukarıda yer alan iade koşulları geçerli olacaktır.

5.7.Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünler ile Alıcı’nın talebi doğrultusunda üretilen veya üzerinde değişiklik yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Ayrıca, her türlü yazılım ve programlarında, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, videokasetlerde, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit vb.) ile kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için ürünün/ürünlerin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olması şartı bulunmaktadır.

5.8.Alıcı, cayma bildirimini Satıcı’nın bu Sözleşme’nin 1.1. maddesinde belirtilen iletişim bilgilerini kullanarak yapabilecektir.

MADDE 6 – YETKİLİ MAHKEME

Bu Sözleşme’nin uygulanmasında, mevzuatla belirlenen değere kadar Alıcı’nın bulunduğu yer Tüketici Sorunları Hakem Heyeti ile Alıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

OKUDUM, KABUL EDİYORUM